Administratorem danych osobowych jest PROVALLIANCE POLAND sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu rezerwacji wizyty i w związku z realizacją usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.